Klar, da den jeg mødte hende her nederlandene? ingen til, venlig.