Er ingen dif hvis klienter skal deltage så bred eller.